Informačně-certifikační středisko v Praze


Informačně-certifikační středisko v Praze bylo založeno z podnětu Gosstandardu Ruské federace (nyní – Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii) a funguje od května roku 1996.

Středisko poskytuje informační a poradenské služby v problematice potvrzení shody v Ruské federaci a Celní unii (Rusko – Bělorusko – Kazachstán) a zajišťuje svým zákazníkům následující dokumenty:

certifikáty shody výrobků s požadavky technických reglementů Celní unie (TR TS);
certifikáty shody výrobků s požadavky technických reglementů Ruské Federace (TR RF);
certifikáty shody výrobků s povinnými požadavky Systému certifikace GOST R;
certifikáty shody výrobků s dobrovolnými požadavky Systému certifikace GOST R;
• rozhodnutí o příslušnosti výrobků k objektům povinného potvrzení shody stanoveným požadavkům;
• povolení, registrační osvědčení, expertní posudky a další dokumenty v souladu s platnou technickou legislativou Ruské federace a Celní unie.

Středisko vyzývá k solidní spolupráci výrobní a obchodní firmy zainteresované v bezproblémových dodávkách zboží na území Ruské federace a Celní unie.


Naše krédo je «odborně, kvalitně, v nejkratším možném čase».